Free Download Rev nkomfa-ndiza kuwe mp3


Rev Nkomfa - Ndiyakhala kuwe Nkosi
Ndiyakhala kuwe, Nkosi Bawo oyiNgcwele, ndive Kobu bugxwayiba, ndive Ekweneni kweli lizwe. Ndaphambuka emendweni, Ndalushiy'ufefe lwakho, Kwezi ntanda-buzo zimbi Se ndeyele, ndiyatshona. ...


Rev Nkomfa - Unabantu bakho Thixo
Unabantu bakho Thixo, ngamaxesha onke. Ubagcina ubancede endaweni zonke. Bakuwela imilambo ubanabo wena Bakutshiswa ngemililo Ubanabo wena. Bakhangela kuwe Nkosi Abo bantu bakho Babulele...


Selected Voices - Bawo ndiza kuwe
Selected Voices & Sweet Symphony Worship Program at Helderberg College, October 2015.


Bulelani Koyo - Lizalise idinga lakho
Lizalis'idinga lakho, Thixo Nkosi yenyaniso Zonk'intlanga, zonk'izizwe Ma zizuze usindiso Amadolo kweli lizwe Ma kagobe phambi kwakho Zide zithi zonk'ilwimi Ziluxel'udumo lwakho...


Siyabonga Nyambose - Yesu Wena Ungumhlobo
Disclaimer: No copyright infringement intended. - video upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Butho & Yolanda Vuthela - Mandithwale Iziqhamo
Mandithwale iziqhamo, Ezo Moya oyiNgcwele, Ubungcathu nolulamo, Ukulunga nobubele, Zonke ezizezenkolo, Nezothando, nezoxolo. Ewe, Nkosi, mandihlume, Ndibe ngoxakathileyo, Ndizamele, ndiphuthume...


Psalms - Thixo Akunangqaleko
CPUT SDASM Music Night, 27 Aug 2016.


Amadodana Ase Wesile Lukhangela Kuwe